از سال 2006، اپونت جک یک تجهیزات تعمیر و نگهداری خودرو حرفه ای (جک های هیدرولیک، موتور جرثقیل) است.
زبان

اخبار

برای دانستن ساختار جک های جوشکاری مشترک و روش نگهداری. در منظور استفاده از جک های بهتر، خوب است بدانیم که ساختار جک های جوشکاری مشترک و دانش دیگر را بدانید.

نمایشگاه
نمایشگاه
اپونت مکانیک مجموعه ای از جرثقیل موتور مختلف، طبقه جک 3T، جک انتقال کف است که یک شرکت تخصصی تخصصی برای تحقیق، توسعه، تولید و فروش است.
2021/03/27
زبان دیگری انتخاب کنید
زبان فعلی:فارسی